Generelle betingelser

Velkommen til å bruke nettjenestene som leveres av Mascus via nettstedet www.mascus.no (heretter omtalt som "vi", "nettsteder", "tjenester" eller "Mascus"). Ved å bruke/eller registrere deg på nettjenesten samtykker du ("du" eller "Brukeren") i være underlagt betingelsene og vilkårene i denne Brukeravtalen. Generelle betingelser er oversatt til flere språk. Om det skulle være avvik mellom den oversatte versjonen og den Hollandske, er det den Hollandske som gjelder. Generelle vilkår for andre parter enn Mascus er herved uttrykkelig ekskludert.

1. Generell informasjon om internett tjenesten

Mascus er en Internett-basert offentlig markedsplass som gjør det mulig for profesjonelle å finne, kjøpe og selge brukte kjøretøy og annet tungt maskineri ("Brukt utstyr"). Mascus.com bringer deg ledende produsenter og forhandleres seneste utbud og maskiner fra private selgere i tillegg til nyttige tilleggstjenester. Mascus.com fungerer som et bindeledd mellom potensielle kjøpere og selgere.
Hovedformålet med disse nettstedene er å vise annonser for brukt utstyr på Internett. Alle salgsavtaler angående brukt utstyr som har vært lagt ut på nettstedene, inngås helt og holdent mellom kjøper og selger. Mascus er ikke delaktig i noen slik avtale. All informasjon om et bestemt brukt utstyr ("Informasjon") stammer fra selgeren og ikke fra Mascus. Mascus er ikke ansvarlig for informasjon presentert i annonser på tjenesten.
Materialet som vises på nettstedene, presenteres kun i informasjonsøyemed. Selv om vi håper at alle brukere av nettstedene vil utvise aktsomhet og følge god skikk og bruk, kan vi ikke kontrollere informasjonen de gir. Før du eventuelt kjøper Brukt utstyr eller tjenester som du har lest om på nettstedene, bør du forhøre deg med selgeren når det gjelder informasjon (inkludert prisen) som er viktig for kjøpsbeslutningen. Ved kjøp av Brukt utstyr via nettstedene bør du bruke din egen dømmekraft på samme måte som om du hadde kjøpt tilsvarende utstyr via en avisannonse.
Hvis du bestemmer deg for å kjøpe Brukt utstyr, finans- eller transporttjenester eller noe annet som følge av Informasjon du har fått ved å besøke Mascus-nettstedene, vil avtalepartneren ikke være Mascus, men selgeren av utstyret eller tjenesten.

2. Å registrere seg som bruker

For å få tilgang til Mascus-tjenestene, må du a) oppgi kontaktopplysninger og andre personlige opplysninger ved å fylle ut et registreringsskjema som finnes på nettet, og samtykke i denne brukeravtalen. Mascus tar vare på informasjonen du gir, slik du kan bruke nettstedet uten å måtte gi den samme informasjonen på nytt. Bare juridisk kompetente personer (minimum 18 år) kan registrere seg som brukere av nettstedene.
Når du registrerer deg som bruker, forsikrer du at den oppgitte informasjonen er riktig og nøyaktig, og at du omgående og uten forsinkelse vil gi Mascus beskjed via e-post nåer endringer skjer. Mascus har rett til å nekte all fremtidig bruk av nettstedet hvis vi har rimelig grunn til å mistenke at denne informasjonen er uriktig, unøyaktig, uaktuell eller ufullstendig, eller hvis du ikke følger betingelsene og vilkårene i denne Brukeravtalen. Mascus kan i tillegg anvende eventuelle rettsmidler som er tilgjengelig.
Som en del av registreringsprosessen, blir du bedt om å velge et brukernavn og et passord. Det er ditt ansvar å sørge for at brukernavnet og passordet forblir konfidensielt og varsle Mascus via e-post om eventuelt kjent eller mistenkt uautorisert bruk av brukernavnet og passordet. Inntil vi mottar en slik underretning er du ansvarlig for all bruk av brukernavnet og passordet.

3. Personvern og bruk av cookies

Mascus er forpliktet til å sørge for personvern for brukerne av nettstedet og gjør alle rimelige anstrengelser for å påse at alle oppbevarte data beskyttes mot uautorisert tilgang. Intet sikkerhetssystem er ugjennomtrengelig, og derfor kan vi ikke garantere for sikkerheten til vår database, og vi kan heller ikke garantere at informasjonen du gir ikke blir avskåret når den blir sendt til oss via Internett.
Mascus har rett til å bruke å gi din brukerinformasjon (f.eks. brukernavn og e-postadresse) til tredjepart hvis ikke du gir oss beskjed om noe annet. Informasjonen kan gis til en tredjepart som vi mener kan være av interesse for deg, som leverandører av beslektede produkter og tjenester til Brukt utstyr. Informasjonen gis innenfor rammene av gjeldende lovgivning.
Ytterligere informasjon kan finnes i våre retningslinjer for personvern som inneholder informasjon om bruk av informasjonskapsler på Mascus. Ved å registrere deg som bruker av Internett-tjenesten godtar du retningslinjene, inkludert Mascus' bruk av informasjonskapsler.

4. Annonsering

Ved å legge inn eller sende en annonse til Mascus ber du om at annonsen blir publisert gjennom våre tjenester. Det er selgerens ansvar å angi hvor hver enkelt annonse skal publiseres, på Mascus sin hjemmeside, på Mascus Plus (selgerens eget utstyr på egen hjemmeside) og/eller på selgerens egen intranett- eller ekstranettjeneste.
Brukeren av Internett-tjenesten er ansvarlig for å sørge for at de har kjøpt nødvendige rettigheter og tillatelser for innholdet produsert av Internett-tjenesten. Innholdet produsert bør ikke krenke immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til noen annen person eller enhet, og bør ikke inneholde uttalelser eller materiale publisert som kan gi opphav til erstatningsansvar skader eller ansvar for Mascus. Brukeren av Internett-tjenesten skal fullt ut kompenserer alle skade til Mascus hvis innholdet ikke samsvarer med bestemmelsen.
Mascus vil kontakte deg per e-post hvis annonsen av en eller annen grunn ikke er egnet til publisering. Mascus kan nekte brukere som ikke opptrer profesjonelt eller følger god skikk og bruk, tilgang til nettstedet. Forutsetningene for publisering blir vurdert for hver annonse for seg.
Annonsene skal være enkeltannonser som bare inneholder informasjon om ett stykk Brukt utstyr.
Det er ditt ansvar som selger å gi riktig og fullstendig produktinformasjon om det tilbudte Brukt utstyr og dets tilstand, i tillegg til alle andre opplysninger som kan være relevante for en potensiell kjøper i henhold til gjeldende lov, forvaltningsregler og god forretningsskikk. Du samtykker i å være bundet av garantien, prisen og annen informasjon du gir i annonsen.
Når det tilbudte Brukt utstyr er solgt, er det ditt ansvar å fjerne annonsen fra nettstedet eller nettstedene.
Mascus har rett til å redigere, klassifisere og kopiere hele eller deler av materialet du har
Mascus kan ikke kontrollere sannferdigheten av Informasjon eller utsagn som gis i annonsene. Derfor skal du, som opphavsperson være ansvarlig for eventuelle tap, utgifter eller andre kostnader vi pådrar oss som følge av uriktige utsagn du har fremsatt med overlegg. Du har rett til når som helst å kansellere annonsen av en hvilken som helst årsak.
På grunn av Mascus` intervaller med å indeksere data og sikkerhets tiltak, er innholdet i betalte annonser ikke umiddelbart synlig på Mascus Internett-tjenesten. Indekserings intervaller kan variere avhengig av hastigheten på tjeneren. Annonser fra Mascus kunder (fakturerte) er vanligvis synlige på Internett innen timer. For å sikre våre kunder og besøkende, er private annonser sjekket for svindel, villedende eller ulovlig innhold. Denne kontrollen kan ta opptil 72 timer før annonsene vises på Mascus Internett-tjenesten.
Mascus er nødt til å returnere annonse gebyret hvis Mascus mislykkes å publisere en godkjent annonse. Kompensasjon for en upublisert annonse er begrenset i alle tilfeller til betalt annonse gebyr. Annonse gebyret trenger ikke returneres hvis annonsen ikke er publisert av faktorer utenfor Mascus kontroll eller grunner som Mascus kan ikke med rimelighet forutse eller hindre.

5. Priser og betalingsbetingelser

Det er gratis å registrere deg som bruker av Internett-tjenesten, lese annonsene, kontakt selgere og publisere forespørsler.
Du kan registrere deg som bruker av et eller flere nettsteder, lese annonser, kontakte selgere, legge inn kjøpstilbud og Ønsker-annonser kostnadsfritt.
Publisering av enkeltannonser på Mascus.com-nettstedet er en prisbelagt tjeneste, der prisen finnes i den til enhver tid gjeldende prislisten. I tillegg til prisen kommer den gjeldende merverdiavgiften.
Publisering av en annonse som sendes til Internett Service er alltid betinget av at avgiften er betalt for annonsering. Annonser er betalt ved å bruke nettbank, giro, bankoverføring eller kredittkort. På Mascus startside det finnes koblinger til de elektroniske banktjenester skal brukes til betaling. Ingen annonse publiseres før den er fullt innbetalt. Kontrakts kunder som markedsfører sine brukte biler og maskiner regelmessig, får fakturaer ifølge prisliste eller kundeavtale.

6. Informasjon på annonserte kjøretøy og maskiner

Mascus ønsker å understreke til brukeren at dataene på de brukte bilene og maskiner på Internett-tjenesten kommer fra selger. Data om objektets anslått tilstand er basert på en subjektiv vurdering av selgeren, og er selger sin egen oppfatning av objektets tilstand. Dataene på bruktbilens / maskinens tilstand er dermed ikke basert på en evaluering utført av en uavhengig og nøytral observatør. Mascus er ikke ansvarlig for riktigheten av denne informasjonen.

7. Intellektuell eiendomsrett

Brukeren anerkjenner at alle immaterielle rettigheter med hensyn til webområder, domener, sub-domener, design, tekst, innholdet, bildene, logoen, varemerke Mascus, programvare og programmet materialet og annet materiale som finnes i Internett Service tilhører Mascus, med unntak av innholdet av annonsene, og brukeren herved uttrykkelig fraskriver seg alle rettigheter i forhold til slike immateriell eiendom. Hvis Mascus ikke har gitt uttrykkelig skriftlig tillatelse, kan brukerne ikke distribuere, publisere, reprodusere, gjøre tilgjengelig for offentligheten eller kommersielt eller på annen måte utnytte beskyttet materiale.

8. Erstatning og begrensning av erstatningsansvar

Mascus garanterer ikke at Internett-tjenesten vil fungere feilfritt eller at Internett-tjenesten og serverne er fri for virus eller andre skadelige mekanismer. Mascus kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge av feil, virus eller andre skadelige mekanismer. Hvis bruk av Internett-tjenesten resulterer i behov for service eller erstatte utstyr eller data, er Mascus ikke ansvarlig for disse kostnadene. Internett-tjenesten leveres "som den er" og Mascus er ikke ansvarlig for skader forårsaket av bruk av Internett-tjenesten eller funksjonsfeil eller svikt i Internett-tjenesten. Hvis det er en feil forårsaket av Mascus i gebyr-baserte tjenester, kan Mascus velge enten å rette feilen eller returnere annonse gebyret til brukeren. Mengden kompensasjon er maksimalt beløp av annonsen som brukeren betalt for Mascus for bruk av Internett-tjenesten. Mascus er ikke ansvarlig for skader forårsaket av bruker- eller tredjepart eller skade som Mascus ikke kan ha forutsett. På Internett-tjenesten finner du linker til nettsteder som er publisert av eksterne tjenesteleverandører som er uavhengig av Mascus. Selv om Mascus gir deg linker til disse tjenestene, ønsker Mascus å påpeke at disse tjenestene er levert av relevante tjenesteleverandører og skal brukes på vilkår fastsatt av disse leverandørene. Mascus er ikke ansvarlig på noen måte for produkter eller tjenester fra andre.
Mascus totale ansvar under denne avtalen skal i alle tilfeller være begrenset til EUR 500, bortsett fra i tilfeller hvor skade er forårsaket av en tilsiktet handling eller grov uaktsomhet.

9. Tilgjengelighet

Mascus har rett, uten varsel, helt eller delvis, fjerne, legge til eller endre innholdet i Internett-tjenesten, eller dens driftstider, tekniske detaljer eller annet innhold. Mascus har rett til midlertidig å suspendere Internett tjenesten for vedlikehold eller endring av Internett, og Mascus kan ikke holdes ansvarlig for slik suspensjon, vedlikehold eller modifikasjon.

10. Endring av vilkårene

Funksjonalitet og design av Internett-tjenesten er i stadig utvikling og Mascus forbeholder seg derfor retten til å endre vilkårene for sine tjenester. Ved innlogging skal brukeren informeres om de endrede vilkårene, eller via e-post. Endringer vil bli effektive etter logging på tjenesten eller innen 30 dager etter publisering av endringer på Internett-tjenesten (inkludert via e-post). Hvis du fortsetter å bruke Internett-tjenesten etter at vilkårene er endret, bekrefter du at de nye vilkårene er bindende for deg, selv om du er registrert som bruker før de nye vilkårene trådte i kraft.

11. Tilbakemeldinger

Hvis du tror at materiale på Internett-tjenesten til noen del er feil eller falskt, vennligst informer oss ved å sende informasjon til Mascus fra koblingen "Tilbakemelding" på Internett tjenestens forside. Vennligst beskriv feilen i detalj i meldingen

12. Opphevelse av vilkår

Hvis noen av vilkårene i disse generelle vilkår anses å være ugyldig eller ikke kan håndheves i særlig grad, skal alle gjenværende vilkårene fortsatt ha full kraft og effekt

13. Force majeure

En part kan utsette oppfyllelsen av en forpliktelse i henhold til denne Avtalen hvis parten ikke kan oppfylle forpliktelsen på grunn av hendelser utenfor rimelig kontroll, og som ikke med rimelighet kunne forutses da Avtalen ble inngått. Slike hendelser omfatter, men er ikke begrenset til streik, lockout, telekommunikasjonsfeil, brann, tyveri, vannskade, sabotasje og vandalisme.

14. Gyldigheten av vilkårene

Disse bindende betingelser trer i kraft når du godtar dem ved å starte og bruke tjenesten eller registrerer deg som bruker på Internett-tjenesten. Reglene er gyldig på ubestemt tid. Mascus kan alltid nekte brukeren rett til å bruke Internett-tjenesten hvis brukeren bryter disse reglene, forstyrrer andre brukere eller bruk av tjenesten.

15. Gyldighetsperiode og opphør

Uansett hva er ellers er foreskrevet, kan partene avbryte avtalen med øyeblikkelig virkning dersom:
a) uansett part fundamentalt ikke oppfyller sitt ansvar under denne avtalen og ikke klarer å rette innen 30 dager etter skriftlig forespørsel.
b) uansett part stopper betalinger, tilbyr avdrag, går konkurs, blir underlagt angrep eller andre lignende forhold oppstår som rimelig kan betraktes som bevis for insolvens eller avvikling.

16. Underleverandører

Mascus har rett til å bruke underleverandører i levering av tjenester.

17. Gjeldende lovgivning og domsmyndighet

Denne Brukeravtalen og forholdet mellom brukeren og Mascus skal være underlagt og skal tolkes i henhold til lovene i Nederland, med unntak av reglene for valg av lovgivning. Alle tvister som ikke kan løses i vennskapelighet, skal avgjøres av Court of Amsterdam, Nederland.

18. Kontakt informasjon

Mascus International BV
Vijzelstraat 68-78
1017 HL Amsterdam
Netherlands
Foretaksnummer: 57776806